کف می زنند برایم درخت ها صف بسته اند که بگذرم خیابان که می پیچد مشایعتم می کنند! می بینی چه مشهور شده ام؟!

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

اگر تمام شب برای از دست دادن خورشید گریه کنی لذت دیدن ستاره ها را از دست خواهی داد . آگهی رایگان http://www.9rang.com