این شادمانی از آن من نیست  جز های وهویی بی هوده نیست می دانم 

شاید لحظه ای از نگاه لبخند می شوم اما خوب می دانم چشم های تو فراموشم

می شود اگر نیایی...

/ 1 نظر / 8 بازدید