همه ی آدم هایی که شاهد روزهای اول زندگی شما بودند، کم کم ناپدید می شوند.شما وقتی خیلی جوان بودید با آنها آشنا شدید، زمانی که برای آنها هنگام غروب بود...

محله ی گم شده.پاتریک مودیانو

/ 0 نظر / 25 بازدید