پانزدهم

دلم می خاد همین طور که دارم این کوچه های درازو میرم تا دانشگاه اشکام بریزه...اشکام

بریزه زیر این آفتاب روزای آخر اسفند...تو کجایی که سر بذارم رو دستات وگریه کنم؟دلم فقط

همینو میخاد.

/ 0 نظر / 7 بازدید