اینجا

صدای کلاغ ها نیست.صدای آزادی کرکس هاست.نوای پایکوبی دلقک ها.دست افشانی نان به مزدها.

/ 0 نظر / 49 بازدید