می گردم

این روزا فقط می گردم ببینم راجع بهم چی میگن اینجا مدرسه خونه ...مسخره است

مگه نه ؟!جالبه هیچکی هیچ چی نمیگه ...

چچقدر دلم برا شمس ومولانا تنگ شده...

/ 2 نظر / 8 بازدید
dragonfly

يعني اگه شمس و مولانا نباشيم دلت برامون تنگ نميشه؟؟؟؟ بيشتر بايد بگردي ببيني خودت راجع به خودت چي ميگي خودت ساکت شدي فکر ميکني همه ساکتند خوب گوش کن يه صداهايي داره مي ياد.... در ضمن مسخره نيست، ديگه از اين حرفا نزنيا....

واتو واتو

اره ولی شما از کجا میدونی که نمیتونم جدی بنویسم.اینو فقط خودم میدونستم