صداها دارند آزارم می دهند. ماشین ها ، آدم ها ، کلمات ، سوال ها.صدای فکرها.دلم تاریکی می خواهد.آتشی بسوزد .بامن حرف نزنند.کاری با من نباشد.

/ 0 نظر / 44 بازدید