با جریان  رودخانه ی گل آلود می روم.چشم ها را می بندم .موسیقی مرا می برد تا  بی قراری.به یاد می آورم .

/ 0 نظر / 30 بازدید