یک جور تنهایی و خستگی.کسی را سودای کسی نیست.حرف هایی که هست و نمی ارزند که به کلام آیند.روزها و سال های به هدر رفته.خواب بخش خوب زندگی است لابد.کسی به کسی نیست.

/ 0 نظر / 35 بازدید