بی دلبستگی به جایی.اینجا فقط قرار نوشتن من است .قرار خواندن های تو . 

/ 0 نظر / 27 بازدید