تو

امروز وفردایت را دقیقا همین دو روز را _که از امروزش نصفش رفته واز فرداش همش مونده_

مشوشم!ثانیه هایت نه سخت ونه سنگ ،تپش های دلت به آسودگی،خدایت حوالی

دستانت،که ثانیه هایت آسوده در آغوش دست های خدا بگذرد ...

/ 1 نظر / 7 بازدید
مهسا

سلام امیدوارم ثانیه های دلتان سبک چون پر تپش های دلتان با عشق خدای همیشه و در همه حالتان و در دلتان باشد...... مواظب خوبی هاتون باشید....