من

مدت ها پیش می خواستم بنویسم این ر وز هارا دوست ندارم ...اما روزهایی آمد که 

این گونه نبود و نبودم... اما باز می خواهم بنویسم این روزها را دوست ندارم وخودرا نیز

/ 1 نظر / 9 بازدید
dragonfly

منم خودمو دوست ندارم چرا ؟؟؟؟؟؟؟؟ خسته شدم، خسته شديم، اين روزها خيلي مزخرفن، اصلا روز خوبم وجود داره ؟؟؟؟ زندگي خيلي مسخره است انگار يه داستان تکراريه که هي داره تکرار ميشه هرچي تلاش ميکني از اين چرخه‌ي باطل خارج بشي کمتر موفق ميشي انگار که محکومي، توي کدوم دادگاه محکوم شدي معلوم نيست نميدونم وقت ابلاغ حکم حضور داشتيم يانه فقط ميدونم توي اجراش حي و حاضريم...خيلي حرف زدم .... شايد وقتي کسي ميگه خودشو دوست نداره بايد بهش بگي نه اين حرفا چيه تو بايد خودتو دوست داشته باشي...اما من نميگم چون منم خودمو دوست ندارم.....