زمستان

در فاصله ای

بی آن که پنجره ناگهان تو شود

نمی آیی

چیزی شبیه توست

شاید این نگاه که می خواهد از پنجره حرفی دیگربسازد

شاید آن دلتنگی که رهایش نمی کنم

شاید خودم

نمی آیی...(٧دی٨٩)

/ 1 نظر / 8 بازدید
نات

وای این برای تو بوده یادم باشه بهت بگم!