طعم گس.یانه شاید طعم ماندگی.طعم واماندگی.کاش می شد بعضی روزها را مثل کفش ازپادرآوری وپا را بگذاری توی جوبی با آبی سرد.یا مثل اتاقی درش راببندی وبرای هزارسال قفل کنی.

/ 0 نظر / 31 بازدید