ما

ما مهربان می شویم با هم ،از ترسی است که ناگهان در خود می پیچدمان؟ یا از سردرگمی ها و به ناچارشدن های لحظه هامان؟مهربان می شویم یا مرگ مهربانمان می کند؟هر چه هست ،می دانم نمی ماند این لحظه ها!

/ 1 نظر / 7 بازدید

سلام اگر مایلید تبادل لینک کنیم راهنمای سفرهای خارجی http://worldguides.persianblog.ir/