به شیوه ی خودت:سلام سلام سلام

دویده ام تا خود همین جا که بیایی وبیایم و بنشینم کنار دست هایت خنده هایت...

می خوانی ام؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
پریسا

ما که از هرچه ترسیدیم سرمان آمد! پس بیا تمرین کنیم کمی از خوشبختی بترســــــــــــیم!!!