زندگی پیچیده است درمن.نه هایی درهم.مضحک و هیچ.من جدی گرفته ام همه ی این شوخی را.من می خواهم بنویسم و تمام شود.میدانم نمی شود.اما تمامش می کنم.

/ 0 نظر / 28 بازدید