شب خوب است.آدم ها هنوز تمام نکرده اند زندگیشان را.هنوز در ماشین هایشان نشسته اند و خیابان ها می برندشان.گاهی صدای خنده یا پرخاشی از پنجره می آید.انگار کسانی از دورهای دست می آیند و به دورهای دیگرشان می روند.خانه درگرما وسکوت نشسته خوابش برده.شب خوب است کسانی شروع می شوند.کسانی نه.من بروم بخوابم

/ 0 نظر / 24 بازدید