نون نوشتن

نشستم نون نوشتن راخواندم امروز.ازدیشب البته شروع کردم وامروز تا آخرش را خواندم.یک حس خوب داشتم از خواندنش.یک حس رضایت بخش از یکسره خواندنش.کلی آدمم کرد.نه.شاید به قولی انسان.نه به این سرعت.یعنی فهمیدمش.درکش کردم.خواستمش.فهمیدمش.زیاد.خیلی.تلخی رنج هایش.رنج هامان.دردهامان.آدم هایی که هستیم...دوست داشتم نون نوشتن محمود دولت آبادی را.

/ 0 نظر / 36 بازدید