صبح

سکوت بیدارم می کند. خیابان رفت و آمدی ندارد.آسمان ابری و ساختمان های آن سوی پنجره.بعد کمی رنگ و بعد کمی کلاغ.گل ها همچنان در سکوت.صدای آبی که جوش می آید.ماشین ها و هجوم ما به خیابان ها.

/ 1 نظر / 23 بازدید