دارم

دارم قدم به قدم یاد می گیرم :اینکه خودتو معرفی کنی از آفتابی شدن نهراسی وبنویسی ...بقیه چطور این همه می نویسن من هنوز عاشق خودکاروکاغذم ...چراگفتم هنوز؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
مرجان

کاغذ و قلم را عشق است هنوز. این ها برای همه خوانی است. آن که برای کسی نوشته می شودف‌آن حرف های حسابی جایش باور کن توی دفتر هایی است که هر سال پر می شود بی آن که کسی خوانده باشدش.