اینستاگرام

دنیای عکس ها زیباست.دنیای ماهی های زیر آب.دنیای گلی که یک روز از صحرا چیده ای.دنیای بخشی از یک قصه ی کودکان که شب می خوانی.دنیای قصه ای که ناگهان دلت می خواهد بنویسی.دنیای کنج این آشپزخانه.کتابخانه ای که کتاب هایش را باید دوباره بخوانی.دنیای صندلی هایی در کنج اتاق هایی زیر نور آفتاب درشهرهایی دور.دنیای خیابان های سرد.خیابان های بارانی که درآن نیستی.دنیای عکس ها زیباست هنوز...

/ 0 نظر / 46 بازدید