همین

خب اینجا تغییراتی کرده.دانم.اما اینکه نمی شود از طریق گوشی وارد شد هم آیا جزو تغییرات است؟ ندانم.

/ 0 نظر / 48 بازدید