مثل خودت

باران مهربانم می کند!شبیه تو می شوم!شبیه آسمان ...از دست های تو بیرون نمی آیم،همین جا خوب است!

/ 1 نظر / 7 بازدید
پریسا

و من در آغوش گرمت نوازش باران را با تمام وجود حس کردم... خوشحالم که هستی[چشمک]