انگار دنیا...

انگار دنیا دیگر شده است. سکوتت هم . غزلیات را باز می کنی و می خوانی.بعد دیگر غزلیات نیز کمک نمی کند.حضرتش هم راه نمی دهد که تو بروی. راه نمی دهد حتا بایستی.شاید فقط باید برگردی.انگار دنیا دیگرشده است این چند شب...

/ 0 نظر / 22 بازدید