آه است .ننوشتن است.باران است.آدم های خیابان است.نخواندن است.خلوت ویک استکان چای است.خشم است.حوصله است.روز است.شب است.کار است.قرار است. راه است.خواب است.سکوت است.عکس است.درخت است.دست است.خیس است.کاغذ است.حسرت است.تمام است.من است.

/ 0 نظر / 29 بازدید