جایی

جایی کسی در باد می دود

کسی روبه باد می دود

چشم هایش خیس از باد

باددر دهانش گلویش گوش هایش

اما کسی همچنان در باد می دود...27/8/88

 

یادم نمیاد کی نوشتم اینو اما دلم خواست هزار بار بخوانمش ...

/ 0 نظر / 8 بازدید