آدمی باید نخواهد از آدمی چیزی.آدمی نباید منتظر باشد.چون خودش انتظار دیگری را نمی فهمد.چون خودش تنهایی دیگری را نمی فهمد انگار مجبورمان کرده اند کنار هم بایستیم.بمانیم وقتی دلمان لک زده است برای رفتن...

/ 0 نظر / 32 بازدید