شب خوب است وناخوب.خوب است چون خلوت تر است.چون انگار ته یک چیز است.آخراست.می توانی به خودت بگویی اشکالی ندارد ، عوضش شب می شود.اما یک وقت هایی هم ناخوب است.شاید خیلی وقت ها...روز سخت است.انگار مال تو نیست.اولش.وسطش.تهش.انگار منتظری که تمام بشود وبه چیزی برسد.

/ 0 نظر / 31 بازدید