بیش از هر چیز

بیش از هر چیز دلت می خواد بنویسی بخونی شعر کتاب وبلاگای دیگران ایمیلای جدید

روزنامه خبرای داغ طنزای سیاسی...بخونی وبنویسی !

درست در همین روزا که هیچ سراغ خودت نمیری

/ 0 نظر / 7 بازدید