حوصله مان نمانده است.از رنگ خنده هامان پیداست.از طعم طعنه هامان.هر خانه رنگی است.من درمقایسه ام.آدم ها.حرف ها.اثاث ها ولوازمشان.رنگ لباس بچه هاشان.مزه ی چای ها و آجیل هاشان.وسعت تصاویر تی وی هاشان.من درمقایسه وبعد خسته .از این همه زندگی.رنگ .آدم.خدارا شکر که تمام است!

/ 0 نظر / 25 بازدید