امروز سی ام خرداد نود...

مثل همان پیام های خالی که برایت می فرستم تا خودت هرجوری خواستی بنویسی

یا بخوانی

 

 

 

 

 

 

 

امروز را هم رها می کنم...

/ 1 نظر / 3 بازدید
ارادتمند

طراوت شمعدانی در پاشویه، کنار حوضی که روی تخت چوبی حیاطش، جاجیم سرخ و پشمی به شاخه های بید خیره شده، شاخه ها اما، سر بر شانه ی آب می سایند آب اما ، عاشق شمعدانی ست که چشم از جاجیم سرخ برنمی دارد...