بی عنوان

دراین تاریکی ماندن خوب است.دیوارها هنوز رنگ نگرفته اند.عبور ماشین ها ازخیابان به آهستگی.برخاستن وازنو روز را دیدن.چند هزاره ی دیگر؟ می خواهم این دقایق باشد.شبیه همین دقایق باشد.آن آرامش ناگهان.

/ 0 نظر / 27 بازدید