عاشق این نسیمم.عاشق این بی حرفی.این خلوت.که بالاخره غوغای آدم ها تمام شده است.من همه اشکهایم رادرست درلحظاتی که نباید یا باید ریخته ام و دیگرفقط دنیاست ومن.هیچ کس نیست.هیچ خیالی.اندوهی.آسودگی است.مرادر آغوش گرفته است بی دریغ.بی تمام شدن.این نسیم مهربان...

/ 0 نظر / 2 بازدید