لطف

با تنهایی به روزم

صدای مرا  نکند نادیده بگیری

وبه سرکشی تنهایی نیایی

بی دقیقه ای از آن لطف

که به هیچ کس گوش نمی کند

واز عطر بناگوش ات بالا می گیرد

(نصرت الله مسعودی)

/ 0 نظر / 8 بازدید