لبکن من نمی دانم

مانده هنوز انگاری.مانده تا آن اتفاق عمیق وشگفت زندگی هامان.سرگردانیم و سرگران.مانده تا آن پذیرش خاموش یا آن شور مولوی وار.شاید هرگز نرسد.نشود.نشویم.نباشیم.اما همه منتظریم.واین انتظار کورمان خوا هد کرد.

/ 0 نظر / 30 بازدید