سال ها

پیش یا بعد.که بدانیم پدرهای پدرها چه نسیمی چه شبی داشته اند؟ بهتر که ندانیم . ندانندمان.

/ 0 نظر / 14 بازدید