شمس

این شب سنگی هم آب می شود

وبه جوهر خودنویسم بدل می شود

برسفیدی روزها

چه خواهم نوشت.

<<شمس لنگرودی>>

/ 1 نظر / 7 بازدید
مائده ايماني

بگذار تا از اين شب دشوار بگذريم آنگه چه مژده ها که به بام سحر بريم