انگار شهریور.انگار نزدیکی های پاییز.چای.حرف های گذشته.به نجوا.به نجوا دلم.به نجوا.به سکوت.رفته ام.آتش می خواهدم.

/ 0 نظر / 26 بازدید