ده سال است که به روی خود نیاورده ایم نبودنت را،اما به دل گرفته ایم همه اش را،به جان کشیده ایم تمام لحظه هایش را ،به چشم دیده ایم تمام آن روزهایی را که تو نیستی...ده سال به دوش می کشیم جبران ناسپاسی خویش را...این عمر را!

/ 0 نظر / 8 بازدید