دوباره

فقط اومدم بگم هستم!

در این تنگنای زمان و برف و سرما وخاموشی ...

هستم !

/ 1 نظر / 7 بازدید
پریسا

خوشحالم که برگشتی[بغل][چشمک]