شعر

خوش شده ام

خوش شده ام

پاره ی آتش شده ام

خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم

خاک شوم  خاک شوم

تازتوسرسبز شوم

آب شوم سجده کنان

تا به گلستان برسم

/ 1 نظر / 8 بازدید
مهسا

سلام تو این شعر برای من تعبیر "خانه بسوزم بروم تا به بیابان برسم " ملموس تر از بقیه بود بیابان برای من مظهر خیلی از صفات زیباست...