یونا

 

زندگی پیچیده است درمن.نه هایی درهم.مضحک و هیچ.من جدی گرفته ام همه ی این شوخی را.من می خواهم بنویسم و تمام شود.میدانم نمی شود.اما تمامش می کنم.

+ ; ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۳۱
comment نظرات ()

 

یک ازمن حاضر.دو از من غایب...

+ ; ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۳۱
comment نظرات ()

 

یک از هرچیزی

دو از هرچیزی...بگذار همین طوری واژه بیاید.واژه بنویسم.بگذار غرق نشوم درخود.بگذار ساعت ها خاموش باشم.خاموش گوشی و خاموشی آدم ها.یک از هرچیزی درمن .دو از هرچیزی در دنیا.صبح ساعت روشنی برخاسته ام اما میلی به تماشای دنیا ندارم.میلی به تماشای خانه ندارم.میلی به خود ندارم.یک از هرچیزی درمن سنگ است.دو از هرچیزی در دنیا بی پایان.می خوابم و نیمه های صبح و ظهر برمی خیزم.یادم می آید خانه دارم.کودکانم. اشیای خانه.آنچه  نقش من است.یک از من در دنیاست دو از من غایب.یک از من بد جوری حاضر است و دو ازمن می خواهد بخوابد.نباشد.برود.اما برخاسته ام.کارهای همیشه.آنقدرهمیشه که ماهان می گوید تو روزی چند بار ظرف می شوری؟ یک ازمن در اتاق ها می چرخد.دو ازمن نشسته است و وخودش را نمی خواهد.یک ازمن غمگین دوازمن خشمگین.غمگین خودم و خشمگین از این که هستم.این بلاتکلیفی.یک ازمن می گوید برو.دوازمن چیزی نمی گوید.یک ازمن حاضر.دو از من غایب.شاید نوشتن دلم را خوب کند.شاید زندگی باهمه ی بی شعوری اش فراموش کند مرا از خودم و همه.یک از من خسته و دو ازمن ناخسته...

+ ; ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۳۱
comment نظرات ()

سی و یکم مرداد

...حساب غصه های دنیا را از هم سوا کنم.یادم نرود.

+ ; ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۳۱
comment نظرات ()

...هم شب و هم فانوس...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/۳٠
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۳:٤٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢٥
comment نظرات ()

بیست و چهارم مرداد

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢٥
comment نظرات ()

بیست و سوم

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٢:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢۳
comment نظرات ()

بیست و دوم مرداد

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:۳٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢٢
comment نظرات ()

بیست ویکم این ماه

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٦:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٥/٢۱
comment نظرات ()