یونا

کاین سر پر هوس...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٠۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٥
comment نظرات ()

باغ بهشت م...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٥
comment نظرات ()

هیچ

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٢٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٢٥
comment نظرات ()

مطلب جدید

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱٤
comment نظرات ()

حرفیست ازهزاران...

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱٤
comment نظرات ()

ساده است...

کافی است حرف ها را بنویسی.حرف های هر روزه ی خودت با دیگران را.حرف های دیگران با خودشان.با دیگرانشان شاید گاهی واژه به واژه را شاید گاهی بخشی از آنها را.اتفاقی افتاده باشد یانه.همان حرف های معمولی را.همان حرف های خاص را.بنویس.از شرشان خلاص می شوی.از شر همه شان.

+ ; ۸:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱۳
comment نظرات ()

خاموشی

نمی خوانم.نمی نویسم.این روزها .کوتاه شده ام.کوچک.

+ ; ۸:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱٠
comment نظرات ()

چندهزارم

شب به گریه ام.

بیهوده.

به تکراریادهایی که فراموشم.

 

+ ; ۸:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱٠
comment نظرات ()

اینستاگرام

دنیای عکس ها زیباست.دنیای ماهی های زیر آب.دنیای گلی که یک روز از صحرا چیده ای.دنیای بخشی از یک قصه ی کودکان که شب می خوانی.دنیای قصه ای که ناگهان دلت می خواهد بنویسی.دنیای کنج این آشپزخانه.کتابخانه ای که کتاب هایش را باید دوباره بخوانی.دنیای صندلی هایی در کنج اتاق هایی زیر نور آفتاب درشهرهایی دور.دنیای خیابان های سرد.خیابان های بارانی که درآن نیستی.دنیای عکس ها زیباست هنوز...

+ ; ۸:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/۸/۱٠
comment نظرات ()

خوانش من

یک هزار واژه.یک خیابان آدم.یک صبح سرد  می گوید راه برو.من به خودش می گوید.اما به خانه می آیم.چای و اتاق ها .خلوت.محاق.کمی مولانا.که دیگر درکیف نمی آید.دنیای درهم و برهم .روزگار همین ها وهمیشه ها.ته دلت از چیزی ناراضی برخاسته ای.از اول صبح.تا وسط روز.تا واژه هایی که سکوت کرده اتد.همه ی هزارتایشان .یکی شان هم سر بر نمی کند.دلت مثنوی می خواهد.بیهقی.شاهنامه.دلت درخت.دلت دست.دلت پلک بستن و گشودن.کاش این همه رسمی نبودند.این همه دور و بدخلق.واژه ها را می گویی.

+ ; ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/۸/٤
comment نظرات ()