یونا

 

می نویسم وپاک می کنم.می نویسم وپاک می کنم.انگار درجایی از دنیا از کسی رنجیده باشم.عمیق ودردناک.انگارفراموش نمی توانم بکنم. انگارسخت باشد.چرا... 

+ ; ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٦
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ۱٢:٠٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/٢٢
comment نظرات ()

 

مشاهده یادداشت خصوصی

+ ; ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٩
comment نظرات ()

 

پنج دقیقه به دنیا ، دنیا جای غریبی است.انگار پنج دقیقه به هیچ است.خیابان از وقت ها پیش زنده است.خودت را ناگهان می یابی در تاریک و روشن پنجره ودیوار.هیچ چیز یادت نمی آید تا ثانیه هایی.پنج دقیقه به دنیا دقیقا همین  است.هیچ جای این قافیه ها تازه نیست.شاید تنها چای!

+ ; ٦:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٢
comment نظرات ()

 

واژه به واژه به یاد میآید روزگار.روی بر می گردانم...

+ ; ٦:۱۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۳/٧/۱٢
comment نظرات ()