یونا

شمس

این شب سنگی هم آب می شود

وبه جوهر خودنویسم بدل می شود

برسفیدی روزها

چه خواهم نوشت.

<<شمس لنگرودی>>

+ ; ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٧
comment نظرات ()

من

مدت ها پیش می خواستم بنویسم این ر وز هارا دوست ندارم ...اما روزهایی آمد که 

این گونه نبود و نبودم... اما باز می خواهم بنویسم این روزها را دوست ندارم وخودرا نیز

+ ; ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٧
comment نظرات ()

ما

نامرد مردم ما خدا نامرد مردم...

+ ; ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٧
comment نظرات ()